فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا 250 متری در پلت کله لنگرود

لنگرود، پلت کله

1,150,000,000 تومان / کل
1 سرویس بهداشتی 110 متر
1,150,000,000 تومان / کل
1 سرویس بهداشتی 110 متر

ویلا با زمین 1000 متری در پلت کله لنگرود

لنگرود، پلت کله

1,300,000,000 تومان / کل
1,300,000,000 تومان / کل

ویلایی 363 متری در لنگرود

لنگرود، روستای پلت کله

650,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 80 متر
650,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 80 متر

ویلایی به متراژ 566 متر در لنگرود

لنگرود، موبندان

850,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 140 متر
850,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 140 متر

خانه به متراژ 100 متر در لنگرود

قیمت توافقی
1 خواب 1 سرویس بهداشتی 78 متر
قیمت توافقی
1 خواب 1 سرویس بهداشتی 78 متر

ویلایی نوساز به متراژ 110 در لنگرود

قیمت توافقی
1 سرویس بهداشتی 110 متر
قیمت توافقی
1 سرویس بهداشتی 110 متر

خانه ویلایی در لنگرود

580,000,000 تومان / کل-نیمه ساخت
3 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر
580,000,000 تومان / کل-نیمه ساخت
850,000,000 تومان / کل-کامل شده
3 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر

خانه ویلایی 110 متری در لنگرود

880,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر
880,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر

خانه در مرحله اسکلت در چمخاله

2,000,000,000 تومان / کل
2 خواب 110 متر
2,000,000,000 تومان / کل
2 خواب 110 متر

خانه ویلایی 100 متری لنگرود

280,000,000 تومان / کل
1 خواب 1 سرویس بهداشتی 80 متر
280,000,000 تومان / کل
1 خواب 1 سرویس بهداشتی 80 متر