فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان ۷۰ متری در لنگرود

قیمت توافقی
1 سرویس بهداشتی 70 متر
قیمت توافقی
1 سرویس بهداشتی 70 متر

ساختمان طبقه دوم باتمام امکانات در لنگرود

قیمت توافقی
2 خواب 1 سرویس بهداشتی
قیمت توافقی
2 خواب 1 سرویس بهداشتی

110 متری طبقه دوم در لنگرود

قیمت توافقی
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر
قیمت توافقی
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر

3 واحد نوساز در لنگرود

8,500,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر
8,500,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر

87 متری در طبقه اول در لنگرود

5,300,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 87 متر
5,300,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 87 متر

120 متری در طبقه دوم در لنگرود

5,700,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر
5,700,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر

4 واحد در حال ساخت در لنگرود

5,300,000 تومان / متری
2 خواب 4 سرویس بهداشتی
5,300,000 تومان / متری
5,500,000 تومان / متری
2 خواب 4 سرویس بهداشتی

واحد 90 متری در جاده چمخاله

6,400,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 100 متر
6,400,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 100 متر

2 واحد آپارتمان طبقه و سوئیت

6,500,000 تومان / متری
3 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر
6,500,000 تومان / متری
3 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر

آپارتمان 75 متری طبقه اول

5,900,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 70 متر
5,900,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 70 متر