فیلتر کردن
مرتب بر اساس

3 واحد نوساز در لنگرود

8,500,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر
8,500,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر

ویلایی نوساز به متراژ 110 در لنگرود

قیمت توافقی
1 سرویس بهداشتی 110 متر
قیمت توافقی
1 سرویس بهداشتی 110 متر

ویلای218 متری در توسکای چمخاله

2,500,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 218 متر
2,500,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 218 متر

87 متری در طبقه اول در لنگرود

5,300,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 87 متر
5,300,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 87 متر

120 متری در طبقه دوم در لنگرود

5,700,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر
5,700,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 120 متر

4 واحد در حال ساخت در لنگرود

5,300,000 تومان / متری
2 خواب 4 سرویس بهداشتی
5,300,000 تومان / متری
5,500,000 تومان / متری
2 خواب 4 سرویس بهداشتی

آپارتمان 112 متری طبقه اول در لنگرود

8,500,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 112 متر
8,500,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 112 متر

خانه ویلایی در لنگرود

لنگرود

580,000,000 تومان / کل-نیمه ساخت
3 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر
580,000,000 تومان / کل-نیمه ساخت
850,000,000 تومان / کل-کامل شده
3 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر

سوئیت 74 متری نوساز در لنگرود

570,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 74 متر
570,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 74 متر

خانه ویلایی 110 متری در لنگرود

880,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر
880,000,000 تومان / کل
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 110 متر

واحد 90 متری در جاده چمخاله

6,400,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 100 متر
6,400,000 تومان / متری
2 خواب 1 سرویس بهداشتی 100 متر

خانه در مرحله اسکلت در چمخاله

2,000,000,000 تومان / کل
2 خواب 110 متر
2,000,000,000 تومان / کل
2 خواب 110 متر
1 2 3